~korth/gens-gs-ii.git
2011-03-07  David Korth[gens-qt4] widgets/GensCtrlKeyWidget.cpp: Minor formatt... gens-qt4-CtrlConfigWindow-v2
2011-03-07  David Korth[gens-qt4] GensCtrlKeyWidgetPrivate::updateShortcutDisp...
2011-03-07  David Korth[libgens] GensInput/DevManager.hpp: Marked the inline...
2011-03-07  David Korth[libgens] GensInput::KeyName(): New function to get...
2011-03-07  David Korth[libgens] GensInput/DevManager.hpp: Moved inline functi...
2011-03-07  David Korth[gens-qt4] GensCtrlCfgWidgetPrivate::~GensCtrlCfgWidget...
2011-03-07  David Korth[gens-qt4] widgets/GensCtrlKeyWidget.cpp: Make sure...
2011-03-07  David Korth[gens-qt4] GensCtrlCfgWidgetPrivate::init(): Specify...
2011-03-07  David Korth[gens-qt4] widgets/GensCtrlKeyWidget.cpp: Added a QLabe...
2011-03-07  David Korth[libgens] DevManager::ms_KeyNames[]: Changed 0x00 from...
2011-03-07  David Korth[gens-qt4] widgets/GensCtrlKeyWidget.cpp: New widget...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/*.ts: Updated translations...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.ui: Added disambiguation...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] Marked OSD strings as OSD to disambiguate...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/*.ts: Minor translation updates.
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/*.ts: Updated translations...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] ui/*.ui: Moved all UI files to within the...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] McdControlWindow::McdControlWindow(): Uncomm...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/gens-qt4_ja.ts: Removed a stray...
2011-03-06  David KorthMerge branch 'initial-i18n'
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/gens-qt4_es.ts: Removed the... initial-i18n github/initial-i18n
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/gens-qt4_ja.ts: Updated obsolet...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/: ja_JP -> ja
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] translations/: Updated translation files...
2011-03-06  Scarred Sunja-JP translation
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] GensCtrlCfgWidgetPrivate::init(): Added...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] widgets/GensCtrlCfgWidget.cpp: New function...
2011-03-06  David Korth[libgens] IoBase::buttonName(): Return an enum value...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] Added changeEvent() functions to all windows...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] EmuManager::loadRom_int(): Use RomFormat...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] EmuManager::RomFormat(): New function to...
2011-03-06  David Korth[gens-qt4] EmuManager_str.cpp: Split the translatable...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] EmuManager::loadRom_int(): Don't set m_rom...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] EmuManager::loadRom_int(): Use errRomFormat...
2011-03-05  David Korth[libgens] Rom.hpp: Fixed incorrect 2048/2352-byte secto...
2011-03-05  David Korth[libgens] Rom.hpp: s/Multi-Game-Doctor/Multi Game Doctor/
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] EmuManager::loadRom_int(): s/Multi-Game...
2011-03-05  David Korth[libgens] Rom.cpp: Added detection for Multi Game Docto...
2011-03-05  David Korth[libgens] Rom::DetectSystem(): Fixed the 32X SMD check.
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] EmuManager::loadRom_int(): Improved the...
2011-03-05  David Korth[libgens] Rom::loadRom(): Abort if the ROM format isn...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] EmuManager::loadRom_int(): Display error...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] EmuManager::doRegionCode(): Update the syste...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] EmuManager.cpp: Added static functions to...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] CtrlConfigWindow::GetPortName(): Don't speci...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] CtrlConfigWindow.cpp: IoBase::devName()...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] AboutWindow::GetDebugInfo(): Print "(none...
2011-03-05  David Korth[gens-qt4] Replaced QString::fromLatin1() with QLatin1S...
2011-03-04  David Korth[libgens] lg_main.cpp::Init(): Added a reference to...
2011-03-04  David Korth[libgens] lg_main.cpp::Init(): putchar() outputs to...
2011-03-04  David Korth[libgens] lg_main.cpp::Init(): Use version_desc instead...
2011-03-04  David Korth[libgens] lg_main.cpp::Init(): Use the original GNU...
2011-03-04  David Korth[gens-qt4] AboutWindow::initAboutWindowText(): Added...
2011-03-04  David Korth[libgens] credits.c::GensGS_credits[]: Added credits...
2011-03-04  David Korth[gens-qt4] AboutWindow.cpp: Added translation metadata.
2011-03-04  David Korth[libgens] credits.c::GensGS_credits[]: Sorted Gens...
2011-03-04  David Korth[libgens] credits.c::GensGS_credits[]: Moved "Software...
2011-03-04  David Korth[gens-qt4] Moved region code string functions out of...
2011-03-04  David Korth[gens-qt4] EmuManager::doCtrlChange(): Don't use IoBase...
2011-03-04  David Korth[libgens] IO/IoBase.hpp: Removed IoBase::devName().
2011-03-04  David Korth[gens-qt4] KeyHandlerQt::NativeModifierToKeyVal():...
2011-03-04  David Korth[gens-qt4] Input/KeyHandlerQt.cpp: Handle numeric keypa...
2011-03-04  David KorthMerge branch 'M68K_Mem-dispatch'
2011-03-04  David Korth[libgens] mdZ80/mdZ80.c::mdZ80_init(): Initialize the... M68K_Mem-dispatch github/M68K_Mem-dispatch
2011-03-04  David Korth[libgens] cpu/Z80_MD_Mem.cpp: Use switch/case for VDP...
2011-03-04  David Korth[libgens] cpu/M68K_Mem.cpp: Use switch/case for VDP...
2011-03-03  David Korth[libgens] Rom::initSRam(): Added a hack for Psy-O-Blade.
2011-03-03  David Korth[libgens] Rom::initSRam(): Disable SRAM for Puggsy.
2011-03-03  David Korth[WTF] [libgens] SRam::writeWord(): Fixed word writes...
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] GensMenuBar::MenuItem: Added a field for...
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] ui/CtrlConfigWindow.ui: Removed the toolbar...
2011-03-03  OverlordCommitted British localisation (en-GB)
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] EmuManager::sysName(): Added disambiguating...
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] translations/*.ts: Source string fixes.
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] ui/CtrlConfigWindow.ui: This is the Controll...
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Marked the defaul...
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] GensWindow: Replaced m_vBackend->osd_printf...
2011-03-03  David Korth[gens-qt4] VBackend::osd_printqs(): New OSD print funct...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] translations/gens-qt4_en.ts: This translatio...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] translations/gens-qt4_ja_JP.ts: Initial...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] translations/: Added translations for the...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] translations/: Updated the translation files...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] GensWindow::osd(): Translate the OSD strings.
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] translations/: Initial translations.
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] gqt4_main.cpp::gens_main(): Initialize the...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow: Translation improvements.
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] actions/GensMenuBar_menus.cpp: Enable transl...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow: Don't split the OSD...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] Initial Qt4 translation infrastructure.
2011-03-02  David Korth[libgens] Rom::initSRam(): Increased SRAM limit from...
2011-03-02  David Korth[libgens] Save/SRam.hpp: Moved inline functions outside...
2011-03-02  David Korth[WTF] [gens-qt4] GensMenuBar::ms_gmiGraphicsRes[]:...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] AboutWindow::GetIncLibraries(): Use a single...
2011-03-02  David Korth[gens-qt4] AboutWindow::GetIncLibraries(): Prepend...
2011-03-01  David Korth[gens-qt4] CtrlConfigWindow::keyPressEvent(): Ported...
2011-03-01  David Korth[gens-qt4] CtrlConfigWindow::selectPort(): Reduce flick...
2011-03-01  David Korth[gens-qt4] CtrlConfigWindow::CtrlConfigWindow(): Initia...
2011-03-01  David Korth[gens-qt4] ui/CtrlConfigWindow.ui: Added a vertical...
2011-03-01  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Disable the defau...
2011-03-01  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::setupUi_mac(): Added...
next