~korth/gens-gs-ii.git
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] FindCdromWin32::getDriveIcon(): Fixed the... gens-qt4-McdControlWindow-v1
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] FindCdromWin32::getDriveIcon(): Use QPixmap...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] FindCdromWin32::getShilIcon(): Removed some...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] FindCdromWin32::getDriveIcon(): Get the...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/FindCdromWin32.cpp: Initial getDriveIc...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/Spti.cpp: More reliable isMediumPresen...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/FindCdromWin32::query_int(): Fixed...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/FindCdromBase.hpp: Minor fix for the...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/Spti.cpp: Moved the SPTI code from...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/FindCdromWin32.cpp: Initial disc prese...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] FindCdromUDisks::query_int(): Removed some...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] McdControlWindow.cpp: Use FindCdromWin32...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/FindCdromWin32.cpp: Initial FindCdromW...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] cdrom/FindCdromBase.cpp: Initial attempt...
2011-01-31  David Korth[gens-qt4] Call QCoreApplication::translate() instead...
2011-01-30  David Korth[gens-qt4] cdrom/FindCdromUDisks.cpp: If the disc is...
2011-01-30  David Korth[gens-qt4] FindCdromBase::query(): Return an error...
2011-01-30  David Korth[gens-qt4] FindCdromBase.hpp: Moved icon generation...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] CMakeLists.txt: Don't search for QtDBus...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] CMakeLists.txt: s/gens-qt4_MOD_HEADERS/gens...
2011-01-29  David KorthTAGS.txt: New tag: gens-qt4-McdControlWindow-v0
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/McdControlWindow.ui: Forgot to add this... gens-qt4-McdControlWindow-v0
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] McdControlWindow.cpp: Initial Sega CD Contro...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] cdrom/: Initial CD-ROM drive detection classes.
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.hpp: Removed #include...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Added a new slot...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Added a Graphics...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Updated tab order...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Use a dropdown...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] Moved GensLineEdit.cpp to widgets/.
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::introEffectColor_select...
2011-01-29  David KorthTAGS.txt: New tag: gens-qt4-GeneralConfigWindow-v3
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] GensQApplication.cpp: Split some larger... gens-qt4-GeneralConfigWindow-v3
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Right-align label...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Removed an incorr...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Added a QSignalMapp...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Renamed the Intro...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Make sure the...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Use the default...
2011-01-29  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Added "Emulation...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] GensQGLWidget::printOsdText(): Use the speci...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] Added OSD color configuration and notificati...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] VBackend/GensQGLWidget.cpp: Connect the...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] GensConfig.cpp: s/osd(Fps|Msg)Enable/osd...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] VBackend/VBackend.cpp: Fixed two signed...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] VBackend/VBackend.cpp: Load the OSD enabled...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] GensConfig.cpp: Set the OSD enable states...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Enable the "Apply...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Enable the "Apply...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Added configuration...
2011-01-28  David Korth[gens-qt4] ui/GeneralConfigWindow.ui: Fix up the tab...
2011-01-28  David Korth[extlib/lzma] Converted all files to have UNIX line...
2011-01-28  David Korth[extlib/lzma] Updated LZMA SDK to version 9.20.
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] Use our own WinMain() instead of depending...
2011-01-27  David KorthCMakeLists.txt: Include the zlib binary directory when...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GensConfig::setExtPrgUnRAR(): Set the RAR...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: Added functions to...
2011-01-27  David Korthlibgens] lg_main.cpp: Updated the copyright date for...
2011-01-27  David KorthTAGS.txt: New tag: gens-qt4-GeneralConfigWindow-v2
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC... gens-qt4-GeneralConfigWindow-v2
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: Call stat(), not...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Convert filenames...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Set the default...
2011-01-27  David Korth[libgens] DcRar_Win32.cpp::CheckExtPrg(): Check if...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: Added two new error...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: New, more-comprehensi...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/UnRAR_dll.cpp: Make sure m_loade...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar_Win32.cpp: Ported CheckExt...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar_Unix.cpp: Make sure prg_in...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar_Unix.cpp: Clear all of...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow::on_txtExtPrgUnRAR_textC...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: s/prginfo/prg_info/g
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: New struct ExtPrgInfo.
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar_Unix.cpp: Updated the...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: Added a comment for...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Updated to pass...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: Added a parameter...
2011-01-27  David Korth[zlib] gzip_redefinitions.h: Added crc32 -> gens_crc32...
2011-01-27  David Korth[libgens] Save/GensZomg.cpp: #include <unistd.h>
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Handle the two...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar_Unix.cpp: Make sure the...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Initialize the...
2011-01-27  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Use LibGens::DcRar...
2011-01-27  David Korth[libgens] Decompressor/DcRar.hpp: Added a static functi...
2011-01-26  David KorthTAGS.txt: New tag: gens-qt4-GeneralConfigWindow-v1
2011-01-26  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Load and save the... gens-qt4-GeneralConfigWindow-v1
2011-01-26  David Korth[gens-qt4] GensConfig.cpp: Added a configuration entry...
2011-01-26  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Initial support...
2011-01-26  David Korth[gens-qt4] GeneralConfigWindow.cpp: Apply button fixes.
next